BRAND STORE

162위 브랜드 실시간 랭킹

XXIX 엑스엑스아이엑스

XXIX(엑스엑스아이엑스)는 29를 뜻하며 '성숙함의 갈망에 대한 해소' 라는 목표를 가지고 장르에 구애받지 않은 여러 스타일의 포인트를 해석하고 제안하는 브랜드입니다.

FILTER

성별
컬러
상태
 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  [A_14] XXIX - 치노 숏팬츠 - 3color

  20,900원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  [A_12] XXIX - 무지 롱슬리브 티셔츠 - 2color

  15,200원

 • 55%

  엑스엑스아이엑스

  [A_12][1+1] XXIX - 무지 롱슬리브 티셔츠 - 2color

  28,500원

 • 5%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - Leather Pants - 페이크 레더 트레이닝 - 블랙

  37,050원

 • 47%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - REFLECTIVE OVERFIT LONG SLEEVE - 스카치 오버핏 반팔티 - 2color

  15,200원

 • 5%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - X STRING SHORT SLEEVE - X 스트링 반팔 - 2color

  31,350원

 • 21%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - BACK ZIPPER SHORT SLEEVE - 백 지퍼 반팔 - 화이트

  18,810원

 • 56%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - LAYERED SLEEVELESS - 레이어드 나시 - 6color

  17,100원

 • 29%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 크로스 테이프 반팔 - 2color

  27,550원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 하프 스트라이프 반팔 - 그린

  18,810원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 하프 스트라이프 반팔 - 레드

  18,810원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 쿼터 스트라이프 반팔 - 블랙

  18,810원

 • 5%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - Leather Pants - 페이크 레더 트레이닝 - 블랙

  37,050원

 • 47%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - REFLECTIVE OVERFIT LONG SLEEVE - 스카치 오버핏 반팔티 - 2color

  15,200원

 • 5%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - X STRING SHORT SLEEVE - X 스트링 반팔 - 2color

  31,350원

 • 21%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - BACK ZIPPER SHORT SLEEVE - 백 지퍼 반팔 - 화이트

  18,810원

 • 56%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - LAYERED SLEEVELESS - 레이어드 나시 - 6color

  17,100원

 • 29%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 크로스 테이프 반팔 - 2color

  27,550원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 하프 스트라이프 반팔 - 그린

  18,810원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 하프 스트라이프 반팔 - 레드

  18,810원

 • 35%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 쿼터 스트라이프 반팔 - 블랙

  18,810원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - BACK CYBORG 면 반팔 - 6color - J8X-008

  21,850원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - thunder city 면 반팔 - 6color - J8X-007

  21,850원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - vibration 면 반팔 - 6colorr - J8X-006

  18,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - hit me 면 반팔 - 6color - J8X-005

  18,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - coconut X 면 반팔 - 6color - J8X-004

  23,750원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - DANGER LABEL 면 반팔 - 6color - J8X-003

  23,750원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - U.S.A 면 반팔 - 6color - J8X-002

  18,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - cross 면 반팔 - 6color - J8X-001

  18,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - arm cutting tee - 2color

  36,100원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - tape snap pants - 테이핑스냅팬츠

  51,300원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - sleeve check sweatshirts - 소매체크맨투맨

  37,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - tape snap sweatshirts - 테이핑스냅맨투맨

  46,550원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - tech pocket anorak sweatshirts - 쭈리아노락

  75,050원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - LONG ZIP-UP HOODIE - 롱집업후드

  28,310원

 • 52%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - WRIST ZIPPER - 지퍼후드

  47,310원

 • 57%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 스트랩 크루넥 맨투맨 - 오버핏 맨투맨

  37,810원

 • 57%

  엑스엑스아이엑스

  XXIX - 스트랩 후드 - 오버핏 후드

  37,810원